Saoróga

Ligtear úsáid na saoróige " * " le gach cuardach. Glacann sé sin áit de shraith ar bith litreacha sa téarma cuardaigh a chuireann tú isteach. Mar shampla, trí "McEntaggert" a chur isteach gheobhaidh tú 6 thoradh, ach trí "M*c*n*t*g*rt" a chur isteach (a fhaigheann Mackentaggart, MacEntaggert, McIntegert, McEntaggirt etc.) gheobhaidh tú 398 toradh.

Cuimhnigh gur sna gutaí a bhíonn an síneadh fada agus, dá bhrí sin, is dócha go n-athraítear iad sna taifid.