Seolann an tAire Humphreys tacar ginealais ar líne do scoileanna chun cuidiú le daltaí stair a dteaghlaigh a aimsiú

Seolann an tAire Humphreys tacar ginealais ar líne do scoileanna chun cuidiú le daltaí stair a dteaghlaigh a aimsiúTá an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., ag seoladh tacar nua ginealais ar líne do scoileanna inniu agus é mar aidhm leis daltaí a spreagadh chun a bhfréamhacha a scrúdú agus breathnú ar a gcrann ginealaigh.

Tá an suíomh gréasáin 2016 Family History cruthaithe ag an gCartlann Náisiúnta mar thionscadal iarmhartach de chuid Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Chas an tAire Humphreys le daltaí as Coláiste Mhucrois, Domhnach Broc, a bhí ag baint triail as an suíomh gréasáin, chun an acmhainn nua ar líne seo a sheoladh.

Cuireann an suíomh gréasáin leideanna ar fáil faoi conas teacht ar do shinsir agus tugann sé réimse acmhainní ar líne le chéile in aon áit amháin. Trí fhíseáin fhaisnéiseacha agus treoracha céim ar chéim, cás-staidéir agus tascanna spriocdhírithe, is féidir le daltaí foghlaim conas an réimse leathan de thaifid stairiúla na h‏Éireann atá ar fáil ar líne a fhiosrú, lena n-áirítear an daonáireamh, taifid shibhialta, cartlanna míleata agus clárlanna eaglaise.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Tá an oiread taifid stairiúla ar fáil ar líne go mbíonn sé deacair fios a bheith agat cá dtosóidh tú. Tugann an tacar nua ginealais seo neart leideanna duit faoi cá ndéanfaidh tú sin. Tugann sé treoir céim ar chéim do dhaltaí faoi conas réimse bunachair sonraí agus cartlanna ar líne a chuardach, rud a thugann deis dóibh stair a dteaghlaigh féin a fhiosrú.

“Ar cheann de na gnéithe iarmharthacha is suntasaí d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, tá an infheistíocht ollmhór atá déanta ag ár bhForais Chultúrtha i méadú a gcartlanna ar líne. Tá an suíomh gréasáin iontach seo forbartha ag an gCartlann Náisiúnta, faoi stiúir Chaitriona Crowe, agus feidhmeoidh sé mar acmhainn iontach do scoileanna. Cé go bhfuil sé dírithe go príomha ar dhaltaí meánscoile, is cinnte go mbeidh suim ag aoisghrúpa níos leithne ann, go háirithe leis an méadú atá tagtha ar an suim a bhíonn ag daoine sa ghinealas sa bhaile agus thar lear.

“Nuair a spreagtar daltaí chun stair a dteaghlaigh a fhiosrú, tugtar tuiscint níos fearr dóibh ar na himeachtaí millteanacha a bhí ag tarlú sa tír seo céad bliain ó shin. Is féidir linn anois teacht ar thaifid ó na coimhlintí móra atá mar chuid de Dheich mbliana na gCuimhneachán, amhail an Chéad Chogadh Domhanda agus Éirí Amach na Cásca 1916. Tá súil agam go bhfeidhmeoidh an suíomh gréasáin nua seo mar uirlis luachmhar chun cuidiú le daltaí ceangal arís leis an am atá caite.”

Dúirt John McDonagh, Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta:

“Tá an suíomh gréasáin seo dírithe go príomha ar dhaltaí dara leibhéil, ach beidh sé úsáideach freisin don phobal i gcoitinne, a gceapann mórán díobh gur rud scáfar agus deacair é an taighde teaghlaigh. Le cúnamh ó suíomh seo, ba cheart go mbeadh formhór daoine in ann taifid a théann siar chomh fada le tús an 19ú haois a chuardach. Ar an suíomh seo tá cás-staidéir ar Sheán Mac Diarmada agus ar Sheán Lemass mar shamplaí ar conas taighde a dhéanamh ar stair teaghlaigh agus í a chur i gcomhthéacs, le cuntais thochtmhara ar chaidreamh Mhic Dhiarmada le Min Ryan, a thug cuairt air an oíche sular daoradh chun báis é, agus lámhach trí thimpiste deartháir óg Sheáin Lemass, Herbert, i 1916.”

Is féidir teacht ar an suíomh gréasáin anseo: https://www.irishgenealogy.ie/en/2016-family-history/welcome

 

Welcome to Family Research 2016

2016 Family History home2016 Family History is a new, free Irish genealogy education website, brought to you by the National Archives and IrishGenealogy.ie. The site is aimed primarily at secondary school students, but can be used by anyone with Irish ancestors to learn how to use the multiplicity of online sources now available for family history.

The site is still being tested, and will be formally launched in January 2017. Enter here.

Taifid Shibhialta Stairiúla le feiceáil anois ar www.irishgenealogy.ie:

historic civil recordsInniu, sheol Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Leo Varadkar T.D., an tAire Coimirce Sóisialaí, na taifid stairiúla de Bhreitheanna os cionn 100 bliain ó shin, Póstaí os cionn 75 bliain ó shin agus Básanna os cionn leathchéad bliain ó shin ón bPríomh-Oifig Clárúcháin.

Tá tuilleadh sonraí ar na taifid atá ar fáil anois anseo.

Fáilte ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Minister Humphreys Tá lúcháir orm fáilte a chur romhat chuig irishgenealogy.ie, an suíomh gréasáin atá tiomnaithe chun cabhrú leat taifid stair do theaghlaigh a chuardach do na glúine a chuaigh romhat. Ar an suíomh anois tá taifid stairiúla Breitheanna, Póstaí agus Básanna na Príomh-Oifige Clárúcháin ar fáil. Tá na taifid sin á gcur leis na hInnéacsanna a ghabhann le taifid stairiúla Breitheanna, Póstaí agus Básanna, a bhí ar fáil cheana ar an suíomh.

Tuilleadh…

Welcome to www.irishgenealogy.ie

churchrecordswww.irishgenealogy.ie is a website that allows users the opportunity to search a wide range of record sources in their search of their Irish Ancestry. The website is home to the on-line Indexes of the Civil Registers (GRO) of Births, Marriages, Civil Partnerships and Deaths and to Church Records of Baptism, Marriage and Burial from a number of counties.

The website also operates as a search portal that allows users to search the following record sources as well:

 • 1901/1911 Census records and pre-1901 survivals
 • Census Search Forms from 1841/1851
 • Tithe Applotments
 • Soldier’s Wills
 • Griffith’s Valuations
 • Ireland - Australia Transportation database
 • Military Archives
 • Ellis Island
 • National Photographic Archive from the National Library of Ireland
 • We hope that you enjoy its many features and design.

www.irishgenealogy.ie is a website operated by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht.

Church records available online @ www.irishgenealogy.ie

This website holds a large searchable volume of pre 20th Century Church records of Baptism, Marriage and Burial that in many instances pre-date the Civil Registration. These include:

 1. Transcripts of the baptism and marriage records of the Roman Catholic Diocese of Kerry to c. 1900 - this diocese includes parishes in western and north-western areas of Co. Cork.
 2. Transcripts with record-images for all surviving nineteenth-century Church of Ireland marriage, baptism and burial records in Co. Kerry.
 3. All Roman Catholic baptism, marriage and burial registers for Dublin City, some parishes in transcript only and some transcripts with record-image (to c. 1900).
 4. All surviving Church of Ireland baptism, marriage and burial registers for Dublin City, most of them transcripts with record-images to c. 1900.
 5. All surviving Church of Ireland baptism, marriage and burial registers for Co. Carlow, transcripts with record-images to c. 1900.
 6. All Roman Catholic baptism, marriage and burial registers (transcripts with record-images to c.1880) for the diocese of Cork and Ross, which covers the south and west of the county and Cork city. Some of the records of Cork city (for the parishes of St. Mary & St. Anne, St, Patrick's and Blackrock) are not currently online.
 7. A small number of Presbyterian records relating to a congregation in Lucan, Co. Dublin (transcript only).

To search these records directly, please click here.