Reiligí

CÉARD IAD TAIFID NA REILIGÍ ATÁ AR LÍNE?

Tá dhá chineál taifead reilige ann, mar atá taifid adhlactha reilige agus tras-scríbhinní de chlocha cinn.
1. Taifid reilige: Is iad taifid reilige Ghlas Naíon i mBaile Átha Cliath an bailiúchán is mó ar líne, agus thart ar 1.5 milliún taifead ó 1828 amach ar fáil ag an láithreán íoc ar fhéachaint www.glasnevintrust.ie. Tá taifid adhlactha do Chontae Chiarraí saor in aisce ag www.kerrylaburials.ie. Tá taifid adhlactha chathair Luimnigh (do Chnocán San Labhrás) saor in aisce ag www.limerickcity.ie/Archives/. I dtaca le limistéir i gcathair Chorcaí agus a limistéir chomharsanacha, féach www.corkarchives.ie. Maidir le Béal Feirste, féach www.belfastcity.gov.uk/burialrecords.
2. Clocha Cinn: Rinneadh iad siúd a thras-scríobh, a fhoilsiú agus a dhigitiú i gcuid mhór áiteanna. Le treoir a fháil ar thras-scríbhinní chathair agus chontae Bhaile Átha Cliath, féach www.dublincity.ie/library/blog/new-database-site-now-available. Maidir le sé chontae Thuaisceart Éireann, tá sraith atá beagnach iomlán, gan íomhánna, ag an láithreán íoc ar fhéachaint www.historyfromheadstones.com. I dtaca le limistéir eile, is iad seo a leanas na príomhacmhainní:
www.histroricgraves.com
www.interment.net
www.discovereverafter.com
www.findmypast.ie

http://www.from-ireland.net/