Taighde A Choimisiúnú

• Tá Cumann na nGinealaithe Gairmiúla in Éirinn ag www.apgi.ie.
• Soláthraíonn an Chartlann Náisiúnta agus an Leabharlann Náisiúnta liostaí freisin de thaighdeoirí a dhéanann taighde coimisiúnaithe (www.nli.ie / www.nationalarchives.ie).