Conas Dul i Ngleic Leis Na Taifid

Arís, bíonn gach stair theaghlaigh difriúil, ach is é seo a leanas an tsraitheog is coitianta:

1. Taifid na Príomh-Oifige Clárúcháin.
Ar dtús, bain úsáid as na taifid stáit seo de bhreitheanna, básanna agus póstaí chun an méid a d’fhoghlaim tú ó do theaghlach a dheimhniú. Faigh teastais agus bain gach píosa eolais atá orthu – tá taifid phósta go háirithe úsáideach. Tá innéacsanna le fáil ag www.familysearch.org.


2. Tuairisceáin daonáirimh 1901 agus 1911. 
Soláthraíonn siad alaghraif úsáideacha ar theaghlach iomlán, lena n-áirítear aoiseanna, slite beatha, contaetha breithe agus, i gcás 1911, líon na mblianta pósta. www.census.nationalarchives.ie


3. Taifid na Príomh-Oifige Clárúcháin arís.
Agus an fhaisnéis a fuarthas ó na tuairisceáin daonáirimh in úsáid agat, féadfaidh tú taifid GRO a chuardach le haghaidh glúine níos luaithe.


4. Taifid réadmhaoine.
Is é Luacháil Griffith (1847-64) an t-aon ionadaí daonáirimh cuimsitheach ó lár an naoú céad déag. Le faisnéis ón GRO ba chóir duit a bheith in ann díriú ar iontrálacha ar leith. www.askaboutireland.ie Maidir leis na blianta luatha sa 19ú céad, is é Suirbhé Cheaproinnt na nDeachúna de c. 123-193 an t-aon áis amháin atá beagnach cuimsitheach. Tá na taifid do 26 contae Phoblacht na hÉireann ar líne ag www.titheapplotmentbooks.nationalarchives.ie.


5. Taifid pharóiste.
Sular tosaíodh clárú sibhialta do gach duine i 1864, is iad seo a bheag nó a mhór na foinsí díreacha amháin d’fhaisnéis theaghlaigh. Níl clúdach iomlán ag aon láithreán. Is iad na príomhacmhainní an láithreán seo, www.rootsireland.ie agus www.ancestry.co.uk.


6. Gach rud eile.
Tá cuid mhór foinsí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha i dtaca le háiteanna nó cúinsí ar leith – eolairí, taifid ghairme, liostaí tionóntaí, clocha cinn …