Faigh Cabhair

Faigh roinnt faisnéise ar chúlra shloinnte do theaghlaigh agus léigh cuid de na buntreoracha a bhaineann le stair theaghlaigh a lorg. Tá treoir mhaith ar líne le fáil ag http://tinyurl.com/c82qkl4.

Tá a gcatalóga ar fáil ar an Idirlíon anois ag an gcuid is mó de leabharlanna contae – féach www.askaboutireland.ie/libraries.

Eagraíonn an Leabharlann Náisiúnta agus an Chartlann Náisiúnta seirbhísí comhairle ginealais siúil isteach, áit a bhfaigheann tú comhairle phearsanta ar thaifid agus ar thaighde. I measc oibreacha úsáideacha foilsithe tá siad seo a leanas:


Donal Begley, eagarthóir, Irish Genealogy, A Record Finder (Baile Átha Cliath, Éire: Heraldic Artists Ltd.,1981)
Kyle J. Betit & Dwight A. Radford, Ireland: A Genealogical Guide for North Americans, (Salt Lake City: Irish At Home and Abroad, 1995)
ffeary-Smyrl, Steven agus Eileen Ò Dùill, Irish Civil Registration: Where Do I Start? (Baile Átha Cliath, Éire: The Council of Irish Genealogical Organizations, 2000, www.cigo.ie)
John Grenham, Tracing Your Irish Ancestors (Baile Átha Cliath, Éire: Gill agus Macmillan, an ceathrú eagrán, 2011)
George B. Handran, CG, ed., Townlands in Poor Law Unions; a Reprint of Poor Law Union Pamphlets of the General Registrar's Office (Salem, Massachusetts: Higginson Book Company, 1997)
Tony McCarthy, Irish Roots Guide, (Baile Átha Cliath, Éire: The Lilliput Press, 1995).
Màire Mac Conghail agus Paul Gorry, Tracing Irish Ancestors, A Practical Guide to Irish Genealogy, (Glaschú, Albain: Harper Collins, 1997). Scaipthe sna Stáit Aontaithe ag Foilsitheoirí Roberts Rinehart, 6309 Monarch Park Place, Niwot, Colorado 80503.
Edward Mac Lysaght, The Surnames of Ireland, (An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, Éire: Irish Academic Press, athphriontáilte 1991).
Brian Mitchell, A New Genealogical Atlas of Ireland, (Dún na Séad: Genealogical Publishing Co., 3ú priontáil, 1992)
David S. Ouimette, Finding Your Irish Ancestors: A Beginner's Guide, (Ancestry.com, 2005)
James G. Ryan, Irish Records, Sources for Family and Local History, (Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath, Éire: Flyleaf Press, 1998).
James G. Ryan (eagarthóir), Irish Church records, (Flyleaf Press (Baile Átha Cliath) 2001. www.flyleaf.ie)