Cás-staidéir: Réamhrá

Rud amháin fios a bheith agat cé hiad na taifid a bhaineann leatsa. Rud ar fad eile fios a bheith agat cén chaoi na taifid sin a chur i dtoll a chéile leis an méid is mó eolais ghinealaigh is féidir a fháil uathu.

Taithí láimhe is ea an bealach is fearr le cur amach a fháil ar an bpróiseas sin. Mar sin, tá dhá chás-staidéar iomlána curtha le chéile againn lena léiriú cén chaoi a bhféadfaí léargas a fháil ar stair theaghlaigh, glúin ar ghlúin, duine ar dhuine, trí na taifid.

Seán Lemass

Is é an chéad chás-staidéar ná stair theaghlaigh Sheáin Lemass, mac le teaghlach meánaicmeach as Baile Átha Cliath, a throid mar shaighdiúir óg in Éirí Amach na Cásca, agus a bhí ar dhuine de na polaiteoirí ba chumhachtaí in Éirinn sa 20ú haois amach sa saol.

John Purcell

Is é an dara cás-staidéar ná stair theaghlaigh John Purcell, a rugadh isteach i dteaghlach bocht sclábhaíochta i mBaile Átha Cliath, díreach suas an bóthar ó ghnóthas teaghlaigh Lemass. Bhí baint ag a sheantuismitheoirí le hArm na Breataine agus tháinig siad de shliocht na bhfeirmeoirí tionóntacha bochta, ar nós fhórmhór mór ghnáthdhaoine na hÉireann sa 19ú haois.