Taifid Mhíleata

Taifid Mhíleata

Is é Biúró na Staire Míleata stair bhéil na ndaoine siúd a bhí páirteach sa troid ar son na saoirse idir 1913 agus 1921.

Ráiteas Finné, Louise Gavan Duffy, 1916

Íomhá: Cartlann Náisiúnta na hÉireann

Glacadh na 1,770 ráiteas idir 1948 agus 1954. Tá san áireamh leo 35,000 leathanach clóscríofa, agus is féidir iad ar fad a chuardach ar líne anois saor in aisce. Tá thart ar 600 grianghraf agus 12 taifeadadh gutha ar fáil ar líne chomh maith, gan trácht ar an iliomad cáipéisí comhaimseartha a tugadh don Bhiúró ach nach bhfuil fáil orthu ar líne. Is féidir leat cuardach le haghaidh daoine agus áiteanna atá ar eolas agat le léargas soiléir a fháil ar a raibh ar siúl le linn na tréimhse réabhlóidí. Tá na taifid le fáil ag bureauofmilitaryhistory.ie.

Is ann do Thionscadal na bPinsean Seirbhíse Míleata le thart ar 285,000 comhad a chatalógú agus a dhigitiú a bhaineann le hiarratais ar phinsin uathu siúd a bhí gníomhach ar an taobh náisiúnach idir 1916 agus 1923. Taifid iontach mionsonraithe is ea iad ar ar thit amach ag an am, a n-éilíonn ardchaighdeán fíorúcháin ina leith, agus a bhfuil neart ábhair chúntaigh ag gabháil leo arna mbailiú ag na measúnóirí le cabhrú leo cinneadh a dhéanamh ar na hiarratais, léarscáileanna mionsonraithe de láithreacha catha san áireamh.

Eisíodh an chéad chuid de na comhaid seo in 2013 agus chuimsigh siad gach duine d’éilitheoirí 1916. Tá na comhaid inchuardaithe de réir daoine, áiteanna agus eochairfhocal. Tá na taifid le fáil ag an mBailiúchán Pinsean Seirbhíse Míleata.