Fógra maidir le hatheagrú féideartha íomhánna Stairiúla de phóstaí atá níos mó ná 75 bliain d’aois

Tá íomhánna stairiúla de phóstaí os cionn 75 bliana d’aois curtha ar fáil ar www.irishgenealogy.ie.

Mura mian leat go mbeadh íomhá de thaifead do phósta atá os cionn 75 bliana d’aois ar fáil ar líne, seol iarratas i scríbhinn chuig an Roinn ag iarraidh go leasófaí na taifid ar www.irishgenealogy.ie.

Ba chóir an t-iarratas i scríbhinn, ina leagfar amach an t-ainm, dáta an phósta, an ceantar clárúcháin agus na sonraí teagmhála, a sheoladh chuig:

Na hEalaíona, Scannán agus Infheistíocht
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
Oifigí an Rialtais, An Bóthar Nua
Cill Airne, Co. Chiarraí

nó trí ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tabhair faoi deara go bhféadfadh an Roinn tuilleadh eolais a lorg leis an iarratas a fhíorú.