Na Taifid Shibhialta atá le fáil ar líne

Is iad na blianta a chumhdaíonn na taifid innéacsaithe ar Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna:

Breitheanna: 1864 go 1916

Póstaí: 1845 go 1941

Básanna: 1864 go 1966

Is iad na blianta a chumhdaíonn na taifid stairiúla ar Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna:

Breitheanna: 1864 go 1916

Póstaí: 1870* go 1941

Básanna: 1878* go 1966

*Tá an Phríomh-Oifig Clárúcháin ag obair faoi láthair ar thuilleadh taifead de Phóstaí siar chomh fada le 1845 agus Básanna siar chomh fada le 1864 a thabhairt chun dáta. Cuirfear iad sin san áireamh in uasdátú a dhéanfar ar na taifid a bheidh ar fáil ar an suíomh gréasáin amach anseo.