Na Taifid Shibhialta atá le fáil ar líne

Is iad na blianta a chumhdaíonn na taifid innéacsaithe ar Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna:

Breitheanna: 1864 go 1922

Póstaí: 1845* go 1947

Básanna: 1864 go 1972

*Is iad na blianta a chumhdaíonn na taifid stairiúla ar Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna:

Breitheanna: 1864 go 1922

Póstaí: 1845* go 1947

Básanna: 1871** go 1972

**Tá an Phríomh-Oifig Clárúcháin ag obair faoi láthair ar thuilleadh taifead Básanna siar chomh fada le 1864 a thabhairt chun dáta. Cuirfear iad sin san áireamh in uasdátú a dhéanfar ar na taifid a bheidh ar fáil ar an suíomh gréasáin amach anseo.